LÍTÁM

Jarmila Kaucká / Jarmila Kaucká

Někdy mi srdce buší
Dech sotva popadám
Vítr mi hvízdá v uších
Nevím, co v hlavě mám

Najednou se to stane
Lítám v oblacích
Nevidím věci známé,
Všechno se vytrácí

Lítám, já v tom lítám
A je to skvělý
Lítám, já v tom lítám
A to je celý

A když pak padám dolů
Dech sotva popadám
Už vím, že nejsme spolu
A z toho závrať mám

Najednou se to stane
Lítám v oblacích
Nevidím věci známé
Všechno se vytrácí

Lítám, já v tom lítám
A je to skvělý
Lítám, já v tom lítám
A to je celý

Lítám, já v tom lítám
Není to skvělý
Lítám, já v tom lítám
A to je celý.